Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up
Sign In
 

 最新消息

 
  
  
聘請胸腔外科醫師蘇建銘於8月26日開始,在本院為您服務 2015/8/20
聘請急診醫學科醫師楊景旭於八月開始,在急診為您服務 2015/8/5
聘請內分泌新陳代謝科黃芳專醫師於八月開始門診時間每週星期二、四、五、六上午星期一下午為您服務2015/8/5
捐款也可以參考flyingV募資平台2015/7/29
萬豐國小自製鑰匙圈義賣,籌措畢旅費,餘款捐埔基2015/7/29
埔基伸援 燒傷姊弟就近治療2015/7/29
1 - 6Next
 

 活動看版

 
  
  
104(2015)年9月臨床醫學研討會課程表2015/9/27
 

 最新醫師簡介

 

 

 埔基院訊

 
  
  
埔基院訊2015年8月2015/8/5
埔基院訊2015年7月2015/7/3
埔基院訊2015年6月2015/6/1
埔基院訊2015年5月號2015/5/11
1 - 4Next

鐵山1路.JPG
人才招募.png
epaper.png
衛教天地.png
社區醫療.png
國際醫療.png
母嬰親善醫院.png
健康促進醫院n.png
急救責任醫院n.png
無菸醫院n.png
粉絲專頁.png
社區醫療.png
愛在布吉納法索.png

thealmightylove.png
nqr_award.gif

539.png愚人之友.png DH.png 國民健康署.png HG.png 疫情資訊.png

行政院衛生署食品藥物管理局.png  環台醫療策略聯盟.png 送子鳥.png中區醫療資訊網.png健康存摺.png